Oplossingen

Tover zelf met data!

Met behulp van onze innovatieve hardwareproducten, diverse slimme softwareapplicaties zoals een stamdiktemeter en ons online dataplatform bieden wij telers de mogelijkheid om de volgende stap in precisielandbouw te zetten. 

Oplossingen

BENT U KLAAR VOOR EEN REVOLUTIE IN PRECISIELANDBOUW?

Softwareapplicaties

Volautomatisch stamdikte en -omtrek meten? Boomhoogtes in kaart brengen? Bloesemtelling voor appel-, peren- en kersentelers? De hoeveelheid opgeslagen CO2 in een boom berekenen? Bekijk onze verschillende meetapps!

Hardware

Onze meetapps maken gebruik van onze eigen camera- en communicatiemodules. Per tractor (of ander rijdend platform) is één communicatiemodule nodig en kunnen tot maximaal vier cameramodules worden geïnstalleerd.

Online dataplatform

De data die door onze hardware en software is verzameld, is kosteloos in te zien en te gebruiken op ons eigen portaal. Deze online omgeving is ook geschikt om andere databronnen, zoals een weerstation of bodemsensoren, te koppelen.

agrowizard-slider-iphone-schuin
Freemium

Softwareapplicaties

Als wij het hebben over software, dan hebben wij het vooral over meetapplicaties. Onze eerste meetapplicatie is een stamdiktemeter voor vrucht- en laanbomertelers:

 • Onze stamdiktemeter meet volautomatisch, real-time de stamdikte/stamomtrek van laan- en vruchtbomen.
 • De stamdiktemeter meet, afhankelijk van de snelheid van de tractor, tot 10.000 bomen per uur.
 • De teler kan de stamdiktemeter gebruiken op een ongelimiteerd aantal eigen percelen.
 • De toegevoegde waarde van onze stamdiktemeter ligt niet alleen in het rooiseizoen (september-oktober). Door gedurende het gehele jaar te stamdiktes te meten, kun je als teler veel eerder ingrijpen in je teeltmanagement en heb je real-time inzicht in de waarde van je bomen, dus van je perceel, en niet pas aan het einde van het rooiseizoen.
 • Let op: wij meten stamdiktes, maar wij bieden (nog) géén ‘apparaat’ aan om de bomen van een kleurtje/lintje te voorzien (corresponderend met de stamdikteklasse op het meetlint).
Premium

Hardwareproducten

Qua hardware maken wij onderscheid tussen een cameramodule (om bijvoorbeeld een stamdiktemeting te doen) en een communicatiemodule (om de data van de meting door te sturen naar ons online dataplatform):

 • Zowel de cameramodule als de communicatiemodule wordt op een tractor of een ander rijdend platform zoals een quad, een AGV, etc. gemonteerd.
 • Onze modules beschikken over RTK-GPS. Daardoor kunnen we exact vaststellen waar welke boom staat.
 • Onze modules kunnen tegen een stootje. Sterker nog, ze voldoen aan de IP-classificatie IP69K (IP staat voor International Protection en is een methode waarmee de beschermingsgraad van behuizingen en of andere objecten wordt aangegeven). IP69K-producten bieden bescherming tegen het binnendringen van stof, bescherming tegen hoge temperaturen en hoge druk (water). IP69K is de hoogste mogelijke bescherming die beschikbaar is.
 • Per tractor kunnen maximaal vier cameramodules worden geïnstalleerd.
 • Er is per tractor altijd minimaal één communicatiemodule nodig.
 • Wij helpen logischerwijs bij de installatie.
agrowizard-slider-iphone-schuin
Partners

ONLINE DATAPLATFORM

Wij geloven heilig in precisielandbouw. Onze filosofie:

 • Datagedreven beslissingen zorgen aantoonbaar voor lagere kosten, hogere opbrengsten, meer kennis en verminderde bedrijfsrisico’s voor de teler.
 • Ruwe data is en blijft te allen tijde eigendom van de teler.
 • “Hoe meer data voor de teler, hoe beter”… in ons dataplatform kan de teler, los van de meetapps van AgroWizard, ook zijn eigen, ‘externe’ databronnen toegankelijk maken. Denk daarbij aan bodemsensoren, dronebeelden en weerstations.
 • Wij bieden via PDOK een schat aan publiekelijk toegankelijke, Kadastrale data volledig kosteloos aan in ons dataplatform. Denk daarbij aan perceelgrenzen, gewashistorie, grondsoorten, etc.
 • In ons online dataplatform kan de teler de data die is verzameld op zijn percelen inzien, gebruiken en omzetten tot kennis.

NEEM CONTACT MET MIJ OP!